Critical evaluation of employment possibilities of OTT technique for isolation of the PAHs and PCBs from samples of water - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Critical evaluation of employment possibilities of OTT technique for isolation of the PAHs and PCBs from samples of water

Abstrakt

W pracy przedstawiono krótki przegląd technik wykorzystywanych na etapie izolacji i/lub wzbogacania analitów z grupy WWA i PCB z próbek wody. W części doświadczalnej dokonano oceny możliwości wykorzystania krótkiego odcinka kapilarnej kolumny chromatograficznej jako pułapki sorpcyjnej na etapie izolacji i wzbogacania analitów z grupy WWA i PCB z próbek wody. Ponadto przedstawiono wpływ zjawiska sorpcji analitów na ściankach używanych naczyń na wynik końcowy analizy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Wolska L., Rawa-Adkonis M., Gdaniec-Pietryka M., Namieśnik J.: Critical evaluation of employment possibilities of OTT technique for isolation of the PAHs and PCBs from samples of water// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi