Critical examination of benchmark problems for large rotation analysis of laminated shells - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Critical examination of benchmark problems for large rotation analysis of laminated shells

Abstrakt

W pracy przedstawiono krytyczny przegląd przykładów testowych stosowanych w analizie dużych obrotów powłok warstwowych. Kilka przykładów wyselekcjonowanych z literatury zostało przeanalizowanych przy użyciu własnych programów autora bazujących na różnych poziomach nieliniowości geometrycznej. Wyniki analizy porównawczej pozwoliły na wysunięcie wniosków o przydatności badanych przykładów jako testów sprawdzających w analizie dużych obrotów powłok warstwowych

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 0 razy

Licencja

Copyright (2005, CRC Press)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kreja I.: Critical examination of benchmark problems for large rotation analysis of laminated shells// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi