Cross section calculations for electron impact ionization and elastic scattering from cisplatin - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Cross section calculations for electron impact ionization and elastic scattering from cisplatin

Abstrakt

Całkowity przekrój czynny na jednokrotną jonizację cisplatyny (H6N2Cl2Pt) w zderzeniach z elektronami został obliczony przy wykorzystaniu modelu BEB (binary-encounter-Bethe) dla energii zderzenia od progu na jonizację do 5 keV. W celu uzyskania danych niezbędnych w modelu BEB, geometryczna i elektronowa struktura cisplatyny została przebadana metodami chemii kwantowej. Obliczono również przekrój czynny na sprężyste rozproszenie elektronów na cząsteczce cisplatyny korzystając z metody atomów niezależnych i modelowego potencjału optycznego (elektrostatyczny+polaryzacyjny) w zakresie energii padających elektronów od 50 do 3000 eV. Uzyskana struktura geometryczna cisplatyny porównana została z dostępnymi danymi doświadczalnymi i teoretycznymi. Obliczone przekroje czynne porównano z przekrojami czynnymi dla wybranych zasad purynowych oraz pirymidynowych.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D nr 66, wydanie 44, strony 1 - 5,
ISSN: 1434-6060
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Żywicka B., Możejko P.: Cross section calculations for electron impact ionization and elastic scattering from cisplatin// EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D. -Vol. 66, iss. 44 (2012), s.1-5
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi