Cross sections for electron collision with five-membered ring heterocycles - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Cross sections for electron collision with five-membered ring heterocycles

Abstrakt

Całkowity absolutny przekrój czynny (TCS) na rozpraszanie elektronów na cząsteczce izoksazolu (CH)3NO, został zmierzony przy wykorzystaniu liniowej techniki transmisyjnej dla energii zderzenia od 1 do 400 eV. Zależność energetyczna funkcji TCS jest typowa dla cząsteczek silnie polarnych; w całym zakresie badanych energii wartość TCS maleje wraz ze wzrostem energii zderzenia. Zaobserwowano wąskie struktury rezonansowe w okolicy 1,2 oraz 2,7 eV oraz szerokie maksimum rozciągające się pomiędzy 5 oraz 15 eV. Zmierzony TCS został porównany z danymi dla furanu (CH)4O; opisano i przedyskutowano zaobserwowane różnice. Wykonano obliczenia przekrojów czynnych na rozproszenie sprężyste oraz jonizację dla wybranych pięcioatomowych cząsteczek heterocyklicznych: izoksazolu, pirolu [(CH)4NH], oraz tiofenu [(CH)4S] dla średnich i wysokich energii zderzenia, przy wykorzystaniu formalizmu metody atomów niezależnych oraz modelu BEB (binary-euncounter-Bethe). Dla cząsteczki isoksazolu oraz furanu suma przekrojów na jonizację oraz rozproszenie sprężyste pozostaje w bardzo dobrej zgodności z odpowiednimi wynikami pomiarów TCS dla energii zderzenia większych od 50-60 eV.

Cytowania

  • 2 3

    CrossRef

  • 2 3

    Web of Science

  • 2 4

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D nr 66, strony 1 - 7,
ISSN: 1434-6060
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Możejko P., Ptasińska-Denga E., Szmytkowski C.: Cross sections for electron collision with five-membered ring heterocycles// EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D. -Vol. 66, nr. iss. 44 (2012), s.1-7
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1140/epjd/e2012-20659-6
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 88 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi