Cross sections for electron scattering from furan molecules; measurements and calculations - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Cross sections for electron scattering from furan molecules; measurements and calculations

Abstrakt

Zmierzono i policzono przekroje czynne (TCS) na rozproszenie elektronów na drobinach furanu (C4H4O). Całkowite przekroje czynne zmierzono metodą transmisyjną w zakresie energii 0.6 - 400 eV. Sprężysty i jonizacyjny przekrój czyny obliczono dla energii zderzenia do 4 keV; powyżej 70 eV suma obu przekrojów pozostaje w dobrej zgodności z mierzonymi wartościami TCS.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
PHYSICAL REVIEW A nr 82,
ISSN: 1050-2947
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Szmytkowski C., Możejko P., Ptasińska-Denga E., Sabisz A.: Cross sections for electron scattering from furan molecules; measurements and calculations// PHYSICAL REVIEW A. -Vol. 82, nr. Iss. 3 (2010),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi