Cross sections for electron scattering from selected components of DNA and RNA - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Cross sections for electron scattering from selected components of DNA and RNA

Abstrakt

Wykorzystując metodę atomów niezależnych obliczono różniczkowe i całkowite przekroje czynne na sprężyste rozproszenie elektronów na wybranych drobinach, będących analogami składników DNA i RNA. Przekroje te obliczono w zakresie energii zderzenia od 50eV do 200 eV dla następujących drobin: C4H8O, C4H8O2, C5H10O2 oraz H3PO4. Przy użyciu metody BEB (binary-ecounter Bethe method) dla powyższych związków obliczono również przekroje czynne na jonizację indukowaną zderzeniami z elektronami o energiach zmieniających się od progu na jonizację do 4000eV.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Możejko P., Sanche L.: Cross sections for electron scattering from selected components of DNA and RNA// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi