Crystal and molecular structure of lithium iodide complex of 13-membered azoxycrown ether - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Crystal and molecular structure of lithium iodide complex of 13-membered azoxycrown ether

Abstrakt

Publikacja zawiera uzupełniające informacje do znalezionej wcześniej korelacji między typem kationu, rozmiarem makrocyklu i cechami struktury krystalicznej kompleksów a selektywnością elektrod membranowych dotowanych odpowiednimi azo- lub azoksykoronami. Ustalono strukturę krystaliczną i molekularną kompleksu 13-członowej azoksykorony (L13-O) z jodkiem litu. Stechiometria kompleksu jest 1:1. Kryształ zbudowany jest z hydratowanych kompleksowych kationów o składzie: [Li(L13-O)H2O]+ i anionów jodkowych. W dominującej formie kompleksu kation litu jest skoordynowany przez trzy atomy tlenu fragmentu polioksyetylenowego korony i przez atom azotu grupy azoksy.

Autorzy (3)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY nr 76, strony 137 - 143,
ISSN: 0137-5083
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Luboch E., Kravtsov V., Kessler V.: Crystal and molecular structure of lithium iodide complex of 13-membered azoxycrown ether// POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY. -Vol. 76., nr. 1 (2002), s.137-143
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi