Crystallization and preliminary X-ray analysis of the isomerase domain of glucosamine-6-phosphate synthase from Candida albicans - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Crystallization and preliminary X-ray analysis of the isomerase domain of glucosamine-6-phosphate synthase from Candida albicans

Abstrakt

Syntaza glukozamino-6-fosforanu (EC 2.6.1.16) katalizuje pierwszy, praktycznie nieodwracalny etap w szlaku biosyntezy heksozoamin, którego produktem końcowym jest UDP-GlcNAc, kluczowy substrat dla tworzenia ściany komórkowej drobnoustrojów. Otrzymano kryształy domeny izomerazowej syntazy GlcN-6-P z Candida albicans, składającej się z reszt 346-712 (42 kDa). Analiza rentgenograficzna kryształu wykazała, że należy on do grupy przestrzennej I4 o parametrach komórki elementarnej a = b = 149, c = 103 A. Dane dyfrakcyjne zebrano przy 3.8 A. Wstępne wyniki, uzyskane metodą podstawienia molekularnego z wykorzystaniem homologicznego monomeru bakteryjnego wskazują, że asymetryczna komórka elementarna zawiera dwa monomery, których układ przypomina bakteryjny dimer. W sieci krystalicznej znajdują się pary takich dimerów w formie wydłużonych teramerów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Olchowy J., Jędrzejczak R., Milewski S., Rypniewski W.: Crystallization and preliminary X-ray analysis of the isomerase domain of glucosamine-6-phosphate synthase from Candida albicans// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi