CSR a zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

CSR a zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie

Abstrakt

W niniejszym artykule podjęto rozważania nas odpowiedzialnością społeczną biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zarządzania wiekiem. W przekonaniu autorki, działania CSR skoncentrowane na pracownikach firmy są jedną z możliwych dróg dochodzenia przez przedsiębiorstwa (w tym również MSP) do sukcesu, poprzez zbudowanie silnego, zmotywowanego i zaangażowanego w pracę zespołu.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka strony 29 - 37,
ISSN: 2084-6495
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Popowska M.: CSR a zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie// Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka. -., nr. 3 (2012), s.29-37
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi