CSR in Polish SMEs- from perception to infatuation. Examples of socially engaged firms from Pomeranian Region - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

CSR in Polish SMEs- from perception to infatuation. Examples of socially engaged firms from Pomeranian Region

Abstrakt

Despite the increasing worldwide awareness of the importance of social issues in con-temporary business management, Polish small and medium-sized enterprises seem to re-main in the group of followers, certainly not leaders, of the corporate social responsibility (CSR) movement, and this despite important dissemination efforts by numerous institu-tions. The aim of this paper is to present the bumpy road to the (still incomplete) implementa-tion of CSR by Polish SMEs and also to demonstrate a possible shift in the attitude of Polish entrepreneurs. The research is based on available statistical and qualitative data from recent reports and official policies. A presentation of cases of companies emerging from a regional CSR contest completes the picture.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie strony 147 - 156,
ISSN: 0239-9415
Język:
angielski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Popowska M.: CSR in Polish SMEs- from perception to infatuation. Examples of socially engaged firms from Pomeranian Region// Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. -., nr. 68 (2016), s.147-156
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi