Current and future emissions of selected heavy metals to the atmosphere from anthropogenic cources in Europe - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Current and future emissions of selected heavy metals to the atmosphere from anthropogenic cources in Europe

Abstrakt

Przedstawiono wyniki obliczeń emisji As, Cd, Cr, Ni i Pb do powietrza ze źródeł antropogennych w Europie. Obecnie spalanie paliw jest głównym źródłem emisji As, Cd, Cr i Ni (powyżej 50 % ogólnej emisji tych metali), natomiast spalanie benzyny jest głównym źródłem emisji Pb. Zaobserwowano ciągłą redukcje emisji tych metali w Europie w ciagu ostatnich 40 lat. Powiększający się stan wiedzy nt. źródeł, emisji oraz transportu i zachowania metali w środowisku jak również postęp w ulepszaniu efektywności urządzeń do redukcji emisji przyczyniły się do formułowania i egzekucji skutecznych strategii ochrony środowiska przed emisjami metali ciężkich w Europie. Do roku 2010 możliwa jest dalsza redukcja o 40 % emisji As, Cd, Cr i Ni i aż o 57 % emisji Pb.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT nr 41, strony 8557 - 8566,
ISSN: 1352-2310
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Pacyna E., Pacyna J., Fudala J., Strzelecka-Jastrząb E., Hławiczka S., Panasiuk D., Nitter S., Pregger T., Pfeiffer H., Friedrich R.: Current and future emissions of selected heavy metals to the atmosphere from anthropogenic cources in Europe// ATMOSPHERIC ENVIRONMENT. -Vol. 41., (2007), s.8557-8566
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 89 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi