Cyfrowy filtr Hilberta i jego zastosowania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Cyfrowy filtr Hilberta i jego zastosowania

Abstrakt

Zaproponowano efektywne rozwiązanie filtru Hilberta o skończonej odpowiedzi impulsowej i o zmiennym opóźnieniu ułamkowym. Oryginalność polega tu na tym, że filtr równocześnie realizuje filtrację zespoloną Hilberta i opóźnianie ułamkowe wejściowego sygnału o wartościach rzeczywistych. Można go więc zastosować np. w systemie GPS lub w każdym innym systemie, gdzie zachodzi jednocześnie potrzeba filtracji Hilberta i estymacji opóźnienia pomiędzy dwoma lub więcej sygnałami z odbiorników usytuowanych w różnych punktach przestrzeni. Współczynniki filtru otrzymuje się ze współczynników pary identycznych, obróconych filtrów o zmiennym opóźnieniu ułamkowym, odpowiednio przeplatanych. Do obliczenia współczynników docelowego filtru zagregowanego zastosowano aproksymację maksymalnie płaską. Rozwiązanie uzyskano za pomocą struktury Farrowa.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania nr 48, strony 30 - 34,
ISSN: 0033-2089
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Hermanowicz E.: Cyfrowy filtr Hilberta i jego zastosowania// Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania. -Vol. 48., nr. nr 9 (2007), s.30-34
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 533 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi