Cyrkulacja metali ciężkich w procesie oczyszczania ścieków w reaktorach systemu MUCT - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Cyrkulacja metali ciężkich w procesie oczyszczania ścieków w reaktorach systemu MUCT

Abstrakt

Celem prowadzonych badań było określenie ilościowego i jakościowego występowania wybranych metali ciężkich po kolejnych stopniach oczyszczania w wysokoefektywnej oczyszczalni z biologicznym usuwaniem azotu i fosforu. Przeprowadzono analizę rozdziału fazowego wybranych metali pomiędzy fazą ciekłą (roztworem) i stałą (zawiesinową) dla ścieków oraz odcieków. Analizowano również jakość osadów ściekowych. Zastosowanie ekstrakcji sekwencyjnej pozwoliło na określenie stężeń wybranych metali ciężkich: Cd, Zn, Pb, Hg we frakcji zawiesinowej w ściekach i odciekach oraz generowanych osadach ściekowych. Uzyskane wyniki umożliwiły rozpoznanie cyrkulacji metali ciężkich w poszczególnych stopniach oczyszczania oraz przeróbki osadów ściekowych.Skuteczność usuwania metali ciężkich podczas oczyszczania ścieków z zastosowaniem technologii MUCT wynosiła ponad 80,0% (z wyjątkiem Cd). Analizowane metale występowały w ściekach przede wszystkim w zawiesinie ogólnej. Usuwanie zawiesiny ze skutecznością wynoszącą 95,0% powodowało usuwanie metali ciężkich z efektywnością wynoszącą 85,0%. Średnia skuteczność usuwania wybranych metali ciężkich zmieniała się od 48,8 do 94,7%. Skuteczność usuwania metali ciężkich w części mechanicznej była o wiele niższa w porównaniu do skuteczności ich usuwania w części biologicznej. Na podstawie zmian stężeń analizowanych metali ciężkich w poszczególnych frakcjach osadów ściekowych stwierdzono, iż przeróbka beztlenowa osadów powoduje zmianę form występowania metali z bardziej labilnych w kierunku połączeń stabilnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Gospodarka odpadami komunalnymi : praca zbiorowa. Tom 4 strony 225 - 237
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M.: Cyrkulacja metali ciężkich w procesie oczyszczania ścieków w reaktorach systemu MUCT// Gospodarka odpadami komunalnymi : praca zbiorowa. Tom 4/ ed. pod red. K. Szymańskiego Koszalin: Komit. Chem. Analit. PAN, 2008, s.225-237
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 84 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi