Cyrkularny indeks chromatyczny grafów kubicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Cyrkularny indeks chromatyczny grafów kubicznych

Abstrakt

W pracy omówiono własności cyrkularnego indeksu chromatycznego grafów kubicznych. Po zdefiniowaniu tego rodzaju kolorowania zbadano, które ze znanych wyników dla klasycznego kolorowania krawędzi grafów kubicznych można przenieść na rozważany model kolorowania. Dodatkowo podano nietrywialne oszacowanie na cyrkularny indeks chromatyczny dla nieskończonej rodziny grafów kubicznych klasy 2.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Automatyka strony 157 - 166,
ISSN: 0434-0760
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Nadolski A.: Cyrkularny indeks chromatyczny grafów kubicznych// Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Automatyka. -., nr. 1556, z. 136 (2002), s.157-166
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi