Członkostwo w UE a zmiany w poziomie inwestycji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Członkostwo w UE a zmiany w poziomie inwestycji

Abstrakt

Wysokość nakładów inwestycyjnych realizowanych w gospodarce określa nastroje panujące wśród przedsiębiorców, co do oceny przyszłej sytuacji gospodarczej. Jest on uwarunkowany bieżącą sytuacją finansową przedsiębiorstw. Dostępnością środków własnych, kredytów lub ogólnie zewnętrznych źródeł pozyskiwania środków finansowych niezbędnych w procesie inwestycyjnym. Wydaje się oczywistym, że członkostwo w UE nowych krajów powinno w istotny sposób wpłynąć na ich działalność inwestycyjną. Powodem jest zarówno swobodniejszy dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania, jak i poczucie większego bezpieczeństwa prowadzenia biznesu stwarzające odpowiedni klimat dla inwestycji.W artykule dokonano porównań poziomu inwestycji w Polsce z wybranymi krajami UE, w szczególności z tymi, które dokonywały podobnego eksperymentu przemian systemowych w ostatnich latach. Przeanalizowano zmiany w poziomie inwestycji w latach 1996 - 2003 oraz w dwóch pierwszych latach członkostwa w UE.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Systemy gospodarcze i ich ewolucja : bilans pierwszych lat członkostwa w Unii Europejskiej : praca zbiorowa strony 293 - 300
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Szymczak A.: Członkostwo w UE a zmiany w poziomie inwestycji// Systemy gospodarcze i ich ewolucja : bilans pierwszych lat członkostwa w Unii Europejskiej : praca zbiorowa/ ed. pod redakcją Stanisława Swadźby. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006, s.293-300
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi