Czy asfalty są szkodliwe dla człowieka? Chemiczne aspekty zagadnienia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Czy asfalty są szkodliwe dla człowieka? Chemiczne aspekty zagadnienia

Abstrakt

Głos w dyskusji, która wywiązała się po publikacji artykułów dotyczących szkodliwości asfaltów oraz ich wpływu na środowisko naturalne.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Magazyn Autostrady strony 40 - 42,
ISSN: 1730-0703
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kamiński M.: Czy asfalty są szkodliwe dla człowieka? Chemiczne aspekty zagadnienia// Magazyn Autostrady. -., nr. 4 (2010), s.40-42
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi