Czy doświadczenie ma znaczenie? Intencje przedsiębiorcze potencjalnych sukcesorów z perspektywy społeczno-kognitywnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Czy doświadczenie ma znaczenie? Intencje przedsiębiorcze potencjalnych sukcesorów z perspektywy społeczno-kognitywnej

Abstrakt

Pomimo wielu różnorodnych działań mających na celu zachęcanie młodych osób do przedsiębiorczości, wielu z nich nie przejmuje firm rodzinnych, nie zostaje przedsiębiorcami, a znacznej części nie można nawet określić mianem osób przedsiębiorczych. Zrozumienie, co sprawia, że dana osoba staje się przedsiębiorcą, ma kluczowe znaczenie dla rozwoju nowych firm i przetrwania tych z dłuższą tradycją, firm rodzinnych. W związku z tym, że przedsiębiorczość jest zachowaniem intencjonalnym, istnieje potrzeba badania intencji przedsiębiorczych młodych osób, a w kontekście firm rodzinnych, potencjalnych sukcesorów. W niniejszym artykule została wprowadzona i wyjaśniona społeczno – kognitywna teoria kariery (SCCT). Wyjaśniono, dlaczego poprzednie modele analizy intencji przedsiębiorczości mogą być nieodpowiednie i dlaczego spojrzenie z perspektywy SCCT będzie bardziej właściwe do badania procesu formowania intencji przedsiębiorczych. Ujęcie w modelu konceptualnym kontekstu zewnętrznego umożliwia przeanalizowanie wpływu środowiska firmy rodzinnej na intencje przedsiębiorcze potencjalnych sukcesorów. Poczucie przedsiębiorczej samoskuteczności potencjalnych sukcesorów może być konstrukcją wyjaśniającą ich intencje przedsiębiorcze, ale także obok postrzeganych efektów przedsiębiorczych, może być jednym z mediatorów związku pomiędzy pochodzeniem z firmy rodzinnej i intencjami przedsiębiorczymi.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wyzwania rynkowe współczesnych przedsiębiorstw rodzinnych strony 31 - 46
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Licznerska M.: Czy doświadczenie ma znaczenie? Intencje przedsiębiorcze potencjalnych sukcesorów z perspektywy społeczno-kognitywnej// Wyzwania rynkowe współczesnych przedsiębiorstw rodzinnych/ Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej: , 2019, s.31-46
Źródła finansowania:
  • Działalność statusowa
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi