Czy innowacje potrzebują marketingu? - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Czy innowacje potrzebują marketingu?

Abstrakt

W artykule skupiono się na możliwościach i problemach zastosowania marketingu w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw produkcyjno-technologicznych. Zidentyfikowano pojęcie ''innowacja'', określono cechy innowacji jako produktu, ważne z punktu widzenia marketingu, scharakteryzowano marketing w procesach innowacyjnych wyjaśniając, że może on być ważnym narzędziem osiągania sukcesu w działalności proinnowacyjnej na rynku.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Koszałka J.: Czy innowacje potrzebują marketingu?// . -., (2004),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi