Czy istnieje idealny marker zanieczyszczeń środowiska wodnego? Cz. I. Klasyczne parametry jakości wody - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Czy istnieje idealny marker zanieczyszczeń środowiska wodnego? Cz. I. Klasyczne parametry jakości wody

Abstrakt

Woda jest substancją niezbędną do życia dla organizmów żywych. Ze względu na ważne role jakie odgrywa w przyrodzie i życiu człowieka, troska o jej jakość powinna być kluczowym aspektem działalności społeczeństwa. Pomimo wzrastającej świadomości prośrodowiskowej, do wody nadal wprowadzane są różnorodne zanieczyszczenia. W celu ich identyfikacji oraz określania źródła emisji wykorzystywane są tzw. markery zanieczyszczenia środowiska wodnego, zwane inaczej wskaźnikami. Obecnie do oceny jakości wody środowiskowej stosowane są klasyczne markery, spośród których wyróżnić można markery fizyczne (temperatura, smak, zapach, mętność), chemiczne (zawartość jonu amonowego, przewodność, odczyn pH, parametry sumaryczne takie jak OWO, ChZT, BZT) oraz mikrobiologiczne (zawartość bakterii kałowych, metody śledzenia źródeł skażenia mikrobiologicznego). W przypadkach kontroli jakości wody stosowanej do celów spożywczych, gdzie wymagana jest szybka reakcja na wystąpienie niekorzystnych czynników, wykorzystywany jest biomonitoring, określany mianem Biologicznego Systemu Wczesnego Ostrzegania, w którym to obserwowane są zachowania organizmów o małej tolerancji.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 68 - 75,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Kempińska D., Namieśnik J., Kot-Wasik A.: Czy istnieje idealny marker zanieczyszczeń środowiska wodnego? Cz. I. Klasyczne parametry jakości wody// Analityka: Nauka i Praktyka. -., nr. 4 (2017), s.68-75
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi