Czy istnieje potrzeba powiązania programu ochrony przeciwpowodziowej ze strategią rozwoju drogi wodnej Dolnej Wisły - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Czy istnieje potrzeba powiązania programu ochrony przeciwpowodziowej ze strategią rozwoju drogi wodnej Dolnej Wisły

Abstrakt

W pracy zawarto koncepcję rozwoju drogi wodnej Wisły na odcinku Bydgoszcz - Gdańsk. Przedstawione są bariery utrudniające rozwój transportu wodnego i przesłanki przemawiające za aktywizacją dróg wodnych w Polsce. Zaproponowano drogę wodną Wisły, jako łańcuch w ogólnopolskiej sieci transportowej z terminalami kontenerowymi na istniejących nabrzeżach w Porcie Gdańsk i nowym terminalem w Bydgoszczy, a także przyłączenie jej do ogólnopolskiej sieci transportowej. Konieczność modernizacji kierownic i udrożnienia ujścia Wisły w celu ochrony przeciwpowodziowej i stworzenia warunków dla żeglugi towarowej i turystycznej. Koncepcja centrum logistycznego w Bydgoszczy zawiera plan zagospodarowania obszaru, połączenie do sieci transportowej i schemat funkcjonalny.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Sympozjum Ogólnokrajowe HYDROTECHNIKA XIV'2012, Ustroń, 22-24 maja 2012 strony 255 - 273
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Bolt A.: Czy istnieje potrzeba powiązania programu ochrony przeciwpowodziowej ze strategią rozwoju drogi wodnej Dolnej Wisły// Sympozjum Ogólnokrajowe HYDROTECHNIKA XIV'2012, Ustroń, 22-24 maja 2012/ ed. Śląska Naczelna Organizacja Techniczna FSNT. Katowice: , 2012, s.255-273
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi