Czy społeczna odpowiedzialność uniwersytetu może być bardziej odpowiedzialna? Szanse wynikające z koopetycji uczelni - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Czy społeczna odpowiedzialność uniwersytetu może być bardziej odpowiedzialna? Szanse wynikające z koopetycji uczelni

Abstrakt

Współczesna uczelnia, prowadząc działalność dydaktyczną i badawczą, pełni ważną rolę wobec społeczeństwa. W opracowaniach naukowych dotyczących problematyki społecznej odpowiedzialności uczelni poruszane są następujące jej aspekty: społeczny, ekonomiczny, środowiskowy i edukacyjny, zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i systemowym. Autorzy artykułu dostrzegli natomiast brak publikacji dotyczących istotnego elementu społecznej odpowiedzialności uczelni, jakim jest skłonność i zdolność do współkonkurowania, zwanego w literaturze również „koopetycją”, a także „kooperencją”. Zjawisko koopetycji – dobrze znane w biznesie – zdaniem autorów opracowania, można adoptować na grunt akademicki, gdyż uczelnie mogą tworzyć alianse wiedzy, konkurując o zasoby, a równocześnie ze sobą współpracując. W artykule poddano analizie sześć studiów przypadku społecznie odpowiedzialnych uczelni na świecie, podjęto próbę rozszerzenia badań uzupełniając je o uwagi na temat znaczenia współkonkurowania, oraz starając się wskazać, że wzbogaca ono odpowiedzi na pytania: względem kogo uczelnie są społecznie odpowiedzialne?; w jakich warunkach uczelnie stają się społecznie odpowiedzialne?; a także jakie praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności stosują? W końcowej części opracowania autorzy zwrócili uwagą na fakt, że koopetycja uczelni może poprzedzać ich konsolidację, która jest wyraźnie zauważalna wśród uczelni europejskich. Ta konstatacja, zdaniem autorów, jest również argumentem za tym, aby rozważania nad społeczną odpowiedzialnością uczelni poszerzyć o szanse wynikające z możliwości współkonkurowania (koopetycji) uczelni.

Cytowania

  • 1

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
e-mentor strony 4 - 13,
ISSN: 1731-6758
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Karwowska E., Leja K.: Czy społeczna odpowiedzialność uniwersytetu może być bardziej odpowiedzialna? Szanse wynikające z koopetycji uczelni// e-mentor. -., nr. 3(75) (2018), s.4-13
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15219/em75.1357
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi