Czy stan oznakowania dróg samorządowych ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego? - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Czy stan oznakowania dróg samorządowych ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Abstrakt

Głównym celem artykułu była analiza stanu oznakowania dróg wojewódzkich oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na dwóch drogach wojewódzkich zlokalizowanych w województwie pomorskim, na których nastąpił wzrost wypadków w latach 2015-2017 w stosunku do lat 2012-2014. Badanie rozpoczęto od przeanalizowania stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego bazując na danych o wypadkach. Następnie udano się na wizję lokalną, gdzie za pomocą oględzin sprawdzono stan oznakowania pionowego i poziomego. Podczas badania sprawdzono aktualny stan techniczny oznakowania, widoczność znaków, prawidłowość oznakowania oraz jego wpływ na bezpieczeństwo ruchu. Zwrócono także uwagę na stan techniczny jezdni oraz otoczenie wokół drogi. Zbadano odcinek biegnący od okolic miejscowości Babidół do okolic miejscowości Piekło Dolne na drodze wojewódzkiej 221 oraz odcinek biegnący od miejscowości Mierzeszyn do miejscowości Horniki Dolne na drodze 226. Głównym problemem na przeanalizowanych odcinkach drogi wojewódzkiej 221 i 226 była niedostateczna szerokość jezdni, która jest niedostosowana do natężenia ruchu panującego na analizowanym odcinku. Szerokość jezdni nie uwzględnia ruchu pieszych, całe pobocze przysłaniają korony drzew rosnące przy drodze, jednocześnie zasłaniają one także znaki pionowe. Oznakowanie pionowe i poziome przed zakrętami na drodze wojewódzkiej nr 226 w ogóle nie występuje, natomiast na drodze wojewódzkiej nr 221 i 227 oznakowanie poziome jest nieczytelne i wytarte, a oznakowanie pionowe jest zbyt późno. Na drodze wojewódzkiej nr 221 występują odcinki dróg na których mamy nagromadzenie znaków drogowych, natomiast na drodze wojewódzkiej nr 226 mamy sytuację skrajną pokazującą ewidentne braki w oznakowaniu szczególnie poziomym. Na zbadanych odcinkach dróg wojewódzkich przejścia są zaniedbane oraz niewidoczne z punktu widzenia kierowcy. Podczas badań odcinków wybranych dróg wojewódzkich zauważono, że oznakowanie pionowe jest nieczytelne, stare oraz zniszczone. 40% oznakowania pionowego nie posiada naklejek identyfikujących ze znakiem producenta, rokiem produkcji i typem folii odblaskowej. W złym stanie są również słupki hektometryczne, które w warunkach nocnych są niezbędne do wyznaczania geometrii drogi. Są one brudne, nieczytelne, porośnięte roślinnością oraz ścięte- prawdopodobnie po zdarzeniach drogowych. Znacznie gorzej jest z oznakowaniem poziomym, którego nie ma w ogóle lub jest ono niewidoczne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Drogownictwo strony 250 - 258,
ISSN: 0012-6357
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Białczak- Koprowska O., Gardocka A., Wachnicka J.: Czy stan oznakowania dróg samorządowych ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego?// Drogownictwo -,nr. 9 (2020), s.250-258
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi