Czy warto pić wodę butelkowaną? Analiza porównawcza jakości wody z gdańskich ujęć podziemnych i wody butelkowanej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Czy warto pić wodę butelkowaną? Analiza porównawcza jakości wody z gdańskich ujęć podziemnych i wody butelkowanej

Abstrakt

Życie ludzkie nierozłącznie wiąże się z obecnością wody. Woda stanowi zarówno element organizmu ludzkiego, jak i środowiska. Prawidłowe funkcjonowanie człowieka w dużej mierze zależy od regularnego dostarczania organizmowi niezbędnej dawki wody oraz odpowiedniej ilości składników mineralnych. Celem pracy była analiza porównawcza jakości wody wodociągowej pochodzącej z ujęć podziemnych oraz dostępnych na rynku wód butelkowanych pod kątem wartości odżywczych. Analizę przeprowadzono na przykładzie miasta Gdańska. Stworzono bilanse jonowe dla poszczególnych ujęć wody podziemnej, a następnie zestawiono je z bilansami jonowymi wód butelkowanych, deklarowanymi przez producentów na etykietach. Woda wodociągowa podlega restrykcyjnym wymaganiom regulowanym prawem unijnym, polskim, jak i innym zaleceniom. Podobne wymagania musi spełniać woda sprzedawana w opakowaniach. Rozporządzenia nie narzucają minimalnej wartości nasycenia składnikami mineralnymi wody, aby nazwać ją „naturalną wodą mineralną”. Wymagana jest natomiast stałość składu chemicznego oraz czystość mikrobiologiczna. Stopień mineralizacji wody wtłaczanej do wodociągu jest porównywalny ze średniozmineralizowanymi naturalnymi wodami mineralnymi. Wartości wybranych makroelementów o znaczeniu zdrowotnym, występujących w wodach podziemnych z ujęć komunalnych, niejednokrotnie osiągają bardziej korzystne stężenie niż w niektórych wodach źródlanych, wprowadzanych do obrotu w opakowaniach. Woda wodociągowa nie odbiega jakością i wartościami odżywczymi od butelkowanych wód źródlanych, jednocześnie jest dla nich znacznie tańszą, łatwo dostępną i bardziej przyjazną dla środowiska alternatywą.

Autorzy (3)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Pawlak K., Marek S., Gajewska M.: Czy warto pić wodę butelkowaną? Analiza porównawcza jakości wody z gdańskich ujęć podziemnych i wody butelkowanej. Gdańsk: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2016.151 s. ISBN 978-83-60261-52-1
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 193 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi