Czy wiemy co łykamy? – Zanieczyszczenia w produktach farmaceutycznych i sposoby ich detekcji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Czy wiemy co łykamy? – Zanieczyszczenia w produktach farmaceutycznych i sposoby ich detekcji

Abstrakt

W skład produktów farmaceutycznych, obok substancji farmakologicznie czynnych wchodzą również różnego typu substancje pomocnicze. Istnieje niebezpieczeństwo, że w preparatach farmaceutycznych obecne są także zanieczyszczenia i produkty degradacji, które mogą negatywnie wpływać na skuteczność stosowanych leków, a jednocześnie stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Z tego względu niezbędny jest monitoring składu produktów farmaceutycznych. W celu identyfikacji zanieczyszczeń oraz oznaczenia śladowych ilości zanieczyszczeń obecnych w produktach farmaceutycznych najczęściej wykorzystuje się chromatografię cieczową sprzężoną ze spektrometrią mas oraz spektroskopią magnetycznego rezonansu jądrowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 28 - 33,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Wilczewska K., Kot-Wasik A., Namieśnik J.: Czy wiemy co łykamy? – Zanieczyszczenia w produktach farmaceutycznych i sposoby ich detekcji// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. 2 (2014), s.28-33
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi