Czy życie wisi na włosku? - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Czy życie wisi na włosku?

Abstrakt

Poznanie i zbadanie zawartości pewnych pierwiastków w ciele człowieka stanowi od najdawniejszych czasów zagadkę, którą starali się rozwiązać uczeni wielu dziedzin wiedzy. Dzisiaj już wiadomo, że odpowiednia proporcja pomiędzy poszczególnymi pierwiastkami jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego, a także zapewnia jego homeostazę. Najmniejsze nawet zachwiania tej proporcji powodują zaburzenia pracy organizmu i są przyczyną różnych chorób.Coraz częściej spotkać się można z problemem niedoboru pewnych mikro- i makro-elementów, poszukuje się więc coraz to nowych, bardziej precyzyjnych i dokładnych metod ich oznaczania. Rozwój nauki i opracowywanie nowych metod badawczych pozwala na określanie poziomu zawartości mikro- i makroelementów nie tylko na podstawie analizy próbek krwi, osocza czy moczu, a także próbek włosów i paznokci.Materiały te mają przewagę nad krwią i moczem gdyż można oznaczać w nich zawartość jonów metali, które uległy procesowi akumulacji w ciągu jakiegoś czasu, ponadto takie próbki te mogą być przechowywane przez dłuższy okres czasu. Analiza próbek włosów ludzkich pozwala na stworzenie tzw. profilu pierwiastkowego organizmu. Na podstawie takiego profilu można ocenić stan zdrowia człowieka, prawidłowość jego diety, czy też stopień narażenia na czynniki szkodliwe. Na podstawie wyników takiej analizy można także określić zależności pomiędzy poszczególnymi pierwiastkami, gdyż prawidłowe procesy fizjologiczne nie zależą tylko od odpowiedniego składu poszczególnych pierwiastków, ale także od ich proporcji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 13 - 15,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Bleja E., Konieczka P.: Czy życie wisi na włosku?// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. nr 2 (2006), s.13-15
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi