Czynnik kompozycji w mieście historycznym i w mieście współczesnym. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Czynnik kompozycji w mieście historycznym i w mieście współczesnym.

Abstrakt

Jedną z głównych różnic, jakie zachodzą między strukturą przestrzenną miasta historycznego i miasta współczesnego jest rola jaką w ich tworzeniu odgrywał czynnik kompozycji. W przeszłości jego znaczenie w kształtowaniu przestrzeni miejskiej było bardzo istotne. Natomiast od początku lat trzydziestych XX wieku postępuje stałe wypieranie kategorii piękna z urbanistyki. Rodzi to szereg konfliktów, które przejawiają się szczególnie wyraziście na styku architektury zabytkowej i współczesnej. Co więcej, analiza reguł kompozycji obowiązujących dawniej i dzisiaj wskazuje, że podstawowe źródło rozbieżności między estetyką miast starych i dzisiejszych leży w przeciwieństwie dwóch rodzajów form: spoistych i swobodnych. W kompozycjach historycznych obserwować możemy wyraźną przewagę form spoistych, zaś w kompozycjach współczesnych form swobodnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Miasto historyczne w dialogu ze współczesnością strony 17 - 38
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Sołtysik M.: Czynnik kompozycji w mieście historycznym i w mieście współczesnym. // Miasto historyczne w dialogu ze współczesnością/ ed. J. Bogdanowski. Gdańsk: Nadbałt. Centr. Kultury, Wydz. Archit. P. Gdań., 2002, s.17-38
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi