Czynniki robocze stosowane w układach ORC - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Czynniki robocze stosowane w układach ORC

Abstrakt

W poniższej publikacji przedstawiono podstawy termodynamiczne oraz kryteria doboru czynników roboczych dla układu ORC. Następnie określono wymagania stawiane tym czynnikom, ich systematykę, a także wskaźniki ekologiczne i bezpieczeństwa. Na końcu opisano podział czynników ze względu na linię nasycenia oraz najczęściej stosowane czynniki w układach ORC, jak również korzyści ze stosowania czynników organicznych

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne technologie i konwersja energii. tom I strony 203 - 211
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Fularczyk T.: Czynniki robocze stosowane w układach ORC// Współczesne technologie i konwersja energii. tom I/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra Politechnika Gdańska: Wydział Mechaniczny, 2013, s.203-211
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi