Darmowy transport publiczny w Polsce – uwarunkowania, bariery, doświadczenia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Darmowy transport publiczny w Polsce – uwarunkowania, bariery, doświadczenia

Abstrakt

Podstawę zrównoważonej polityki transportowej miast stanowi efektywne zaspakajanie zapotrzebowania na przemieszczanie w ramach transportu publicznego. Celowym jest poszukiwanie sposobów oddziaływania na wybory transportowe mieszkańców i zachęcania ich do korzystania z transportu zbiorowego zamiast samochodu osobowego. W artykule przedstawiono idę darmowego transportu miejskiego, jako narzędzie kształtowania, postulowanej przez Komisję Europejską, nowej kultury mobilności w mieście. W artykule odwołano się do polskich studiów przypadków eksperymentalnych implementacji zwolnień użytkowników końcowych z opłat za przejazdy komunikacją miejską. Przytoczone przykłady polskich miast świadczą o zasadności podjęcia badań, których wyniki mogłyby zostać wykorzystane w procesie podejmowania decyzji o zniesieniu opłat za przejazdy komunikacją zbiorową.

Autorzy (2)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka strony 8071 - 8075,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Okraszewska R., Sierpiński G.: Darmowy transport publiczny w Polsce – uwarunkowania, bariery, doświadczenia// Logistyka. -., nr. 6 (2014), s.8071-8075
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi