Decisional DNA based embedded systems: a new perspective - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Decisional DNA based embedded systems: a new perspective

Abstrakt

Omówiono nowe kierunki i perspektywy badań w zakresie systemów podporządkowanych opartych na decyzyjnym DNA.

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
SYSTEMS SCIENCE nr 36, strony 20 - 26,
ISSN: 0137-1223
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Zhang H., Sanin C., Szczerbicki E.: Decisional DNA based embedded systems: a new perspective// SYSTEMS SCIENCE. -Vol. 36., nr. Nr 1 (2010), s.20-26
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Meta Tagi