Degradacja krajobrazu w Polsce - poszukiwanie przyczyn - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Degradacja krajobrazu w Polsce - poszukiwanie przyczyn

Abstrakt

Autor zwraca uwagę na postępującą degradację polskiego krajobrazu przez niewłaściwą zabudowę i błędne jej sytuowanie. Systematyzuje przejawy tego procesu, takie jak: wadliwa lokalizacja, rozpraszanie zabudowy, zabudowa niezharmonizowana ze sobą i z otoczeniem (nadmierne gabaryty, niepasujące formy i kolory), architektura sama w sobie brzydka. Poszukując przyczyn niepożądanych zjawisk, autor próbuje wyjaśnić popyt (dlaczego powstaje taka zabudowa, w tych miejscach). Analizuje też sferę regulacji. Przyczyn jej wad, a zwłaszcza niedostatku bądź braku doszukuje się w czynnikach prawnych, politycznych, świadomości i hierarchii wartości decydentów, jak i szerokiej społeczności. Autor analizuje też możliwość poprawy sytuacji. Formułuje postulaty w sferze badań, legislacji, metod planowania i szeroko pojętej edukacji.

Słowa kluczowe

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Człowiek a środowisko. W poszukiwaniu możliwej symbiozy strony 170 - 176
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Sołtys J.: Degradacja krajobrazu w Polsce - poszukiwanie przyczyn// Człowiek a środowisko. W poszukiwaniu możliwej symbiozy/ : Digicorp s.c. Beata Vogt, Piotr Vogt, 2011, s.170-176
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi