Degradacja stali 9CR-1Mo pod wpływem podwyższonej temperatury. Degradation of 9Cr-1Mo steel under the influence of elevated temperature - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Degradacja stali 9CR-1Mo pod wpływem podwyższonej temperatury. Degradation of 9Cr-1Mo steel under the influence of elevated temperature

Abstrakt

Badano charakterystyczne cechy degradacji mikrostruktury i właściwości mechanicznych stali 9Cr-1Mo gat. P9 ASTM SA-335 po eksploatacji w piecu rafineryjnym w temperaturze 390-500 stopni C. Wykazano, że po 30 000 godzin wydłużenie obniżyło się o około 30%. Przyczyną spadku wydłużenia były zmiany mikrostruktury związane z umocnieniem osnowy metalicznej przez chrom oraz wynikające z kruchości odpuszczania stali. Większy spadek wydłużenia materiału pod powierzchnią będącą w kontakcie z surowcem zanieczyszczonym siarką mógł być spowodowany dyfuzją siarki do stali.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM strony 52 - 56,
ISSN: 1731-223X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Hucińska J., Stryjewski J., Wilczewski L.: Degradacja stali 9CR-1Mo pod wpływem podwyższonej temperatury. Degradation of 9Cr-1Mo steel under the influence of elevated temperature// Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM. -., nr. 1(1) (2003), s.52-56
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 43 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi