Degradacja stali chromowo-molibdenowych pod wpływem procesów technologicznych w reaktorach wodorowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Degradacja stali chromowo-molibdenowych pod wpływem procesów technologicznych w reaktorach wodorowych

Abstrakt

Przedstawiono charakterystyki materiałów przeznaczonych do budowy wysokociśnieniowych reaktorów wodorowych: konwencjonalnych stali chromowo-molibdenowych 2,25/3Cr-1Mo i stali zmodyfikowanych wanadem 2,25/3Cr-1Mo-0,25V. Szczególną uwagę zwrócono na procesy degradacji struktury i właściwości stali w wyniku długotrwałej eksploatacji w środowisku reaktorów: kruchość odpuszczania i przemiany węglików, wysokotemperaturowy atak wodorowy, kruchość wodorową, degradację złaczy spawanych i utratę spójności materiał podstawowy-wykładzina wewnętrzna.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Hucińska J.: Degradacja stali chromowo-molibdenowych pod wpływem procesów technologicznych w reaktorach wodorowych// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi