Dekarbonizacja jako metoda uzdatniania wody do produkcji piwa - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dekarbonizacja jako metoda uzdatniania wody do produkcji piwa

Abstrakt

Istotne znaczenie w regulacji parametrów wody przygotowane na potrzeby warzelni ma metoda dekarbonizacji jonitowej przy zastosowaniu słabo kwaśnego karionitu. Stosując ją uzyskuje się częściowe odsolenie wody surowej, redukcję twardości węglanowej oraz zasadowości "m". W konsekwencji otrzymuje się wymaganą alkaliczność resztkową, która jest związana z zawartością w wodzie wodorowęglanów wapnia i magnezu (a także sodu). Usunięcie z wody wodorowęglanów (proces dekarbonizacji) korzystnie wpływa na obniżenie alkaliczności resztkowej, a tym samym w efekcie końcowym na smak piwa. Ponadto za pomocą mieszania wody zdekarbonizowanej z wodą odfiltrowaną (odżelazioną, odmanganioną) uzyskuje się dodatkową możliwość regulacji właściwości wody. Parametry tak uzdatnionej wody mogą być monitorowane "on line" za pomocą przemysłowych urządzeń pomiarowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 129 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi