Dekompozycja problemu i agregacja odpowiedzi w badaniu ankietowym. Badania marketingowe. Metody. Tendencje. Zastosowania. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dekompozycja problemu i agregacja odpowiedzi w badaniu ankietowym. Badania marketingowe. Metody. Tendencje. Zastosowania.

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza dwóch powiązanych ze sobą ciągów czynności w badaniu ankietowym. Pierwszego, polegającego na przekształceniu problemu badawczego w pytania kwestionariuszowe i drugiego w którym wychodzi się od odpowiedzi na pytania kwestionariusza, a kończy się odpowiedzią na problem badawczy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu strony 210 - 215,
ISSN: 0324-8445
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Dąbrowski D.: Dekompozycja problemu i agregacja odpowiedzi w badaniu ankietowym. Badania marketingowe. Metody. Tendencje. Zastosowania. // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. -., nr. 1004 (2003), s.210-215
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 344 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi