Demagnetyzacja składowej pionowej otwartego układu ferromagnetycznego. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Demagnetyzacja składowej pionowej otwartego układu ferromagnetycznego.

Abstrakt

Duże obiekty ferromagnetyczne, jakimi są okręty, ulegają namagnesowaniu stałemu w procesie produkcyjnym, w wyniku prac remontowych czy też w czasie dłuższego postoju w porcie. Ze względu na bezpieczeństwo żeglugi stosuje się specjalne procedury demagnetyzacyjne, których celem jest usunięcie pozostałości magnetycznej i związanego z nią pola własnego obiektu. W pracy przedstawiono wyniki obliczeń dla różnych układów cewek generujących składową pionową pola magnetycznego demagnesującego przyjmując jako kryterium porównawcze efektywność energetyczną układu cewek oraz równomierność rozkładu pola.Obliczenia przeprowadzono w programie OPERA 3D.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
IC-SPECTO 2003 XXVI Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów.T.1 strony 99 - 102
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Jakubiuk K., Zimny P., Wołoszyn M., Młyński A.: Demagnetyzacja składowej pionowej otwartego układu ferromagnetycznego.// IC-SPECTO 2003 XXVI Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów.T.1 / Gliwice: P.Śl., 2003, s.99-102
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi