Demegnetyzacja składowej poprzecznej otwartego układu ferromagnetycznego. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Demegnetyzacja składowej poprzecznej otwartego układu ferromagnetycznego.

Abstrakt

Duże obiekty ferromagnetyczne, jakimi są okręty, ulegają namagnesowaniu stałemu w procesie produkcyjnym, w wyniku prac remontowych czy też w czasie dłuższego postoju w porcie. Celem przedstawionych w pracy obliczeń jest zbadanie czy istnieje możliwość zbudowania energetycznie rozsądnego układu wzbudzenia, który pozwoli na wytworzenie w obiekcie ferromagnetycznym pola o indukcji magnetycznej rzędu 100 mT. Analizę numeryczną rozkładu pola magnetycznego przeprowadzono w programie OPERA 3D.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
IC-SPECTO 2003 XXVI Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów.T.1 strony 91 - 94
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Jakubiuk K., Zimny P., Wołoszyn M., Młyński A.: Demegnetyzacja składowej poprzecznej otwartego układu ferromagnetycznego.// IC-SPECTO 2003 XXVI Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów.T.1 / Gliwice: P.Śl., 2003, s.91-94
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi