Derivation of the scaling laws used in geotechnical centrifuge modelling-application of dimensional analysis and Buckingham Π theorem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Derivation of the scaling laws used in geotechnical centrifuge modelling-application of dimensional analysis and Buckingham Π theorem

Abstrakt

Geotechnical centrifuge modelling has been a world-wide used technology in physical tests. In this paper a derivation of scaling laws by dimensional analysis for the centrifugal modelling is presented. Basic principles of centrifuge modelling are described. Scaling laws for slow events like consolidation and fast events like dynamic loads are shown. The differences in scale factors for both processes are noticed. The aim of this paper is to introduce geotechnical centrifuge technology to a wider Polish audience.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn nr 17, strony 31 - 44,
ISSN: 1505-4675
Język:
angielski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Konkol J.: Derivation of the scaling laws used in geotechnical centrifuge modelling-application of dimensional analysis and Buckingham Π theorem// Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn. -Vol. 17., nr. 1 (2014), s.31-44
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi