Derivatisation in gas chromatographic determination of acidic herbicides inaqueous environmental samples. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Derivatisation in gas chromatographic determination of acidic herbicides inaqueous environmental samples.

Abstrakt

W pracy przedstawiono przegląd literaturowy dotyczący wykorzystania derywatyzacji w oznaczaniu herbicydów kwasowych w wodnych próbkach środowiskowych za pomocą chromatografii gazowej. Omówiono główne typy reakcji (transestryfikacja, estryfikacja, sililowanie, alkilacja, alkilacja ekstraktywna i pirolityczna), które powodują utworzenie pochodnych, łatwych do analizy techniką chromatografii gazowej. Scharakteryzowano także istniejące odczynniki służące do derywatyzacji herbicydów kwasowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY nr 377, strony 590 - 599,
ISSN: 1618-2642
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Rompa M., Macutkiewicz E., Zygmunt B.: Derivatisation in gas chromatographic determination of acidic herbicides inaqueous environmental samples. // ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY. -Vol. 377., (2003), s.590-599
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi