Derivatization of SWCNTs with cobalt phthalocyanine residues and applications in screen printed for electrochemical detection of thiocholine - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Derivatization of SWCNTs with cobalt phthalocyanine residues and applications in screen printed for electrochemical detection of thiocholine

Abstrakt

Jednościenne nanorurki węglowe (SWCNTs) sfunkcjonalizowane resztami ftalocyjaniny kobaltu zostały nałożone na sitodrukowane elektrody grafitowe (SPEs) i zastosowane do elektrochemicznego utleniania tiocholiny (TCh) w zakresie niskich potencjałów. Kowalencyjne przyłączenie ftalocyjaniny kobaltu do SWCNTs trwałym wiązanie sulfonamidowym zostało dowiedzione spektroskopią Ramana i UV-Vis i analizą termograwimetryczną połączoną z detekcją FT-IR. Zmodyfikowane powierzchnie elektrod (SPEs) scharakteryzowano metodą woltametrii cyklicznej i elektrochemiczna spektroskopią impedancyjną z zastosowaniem wzorcowego układu żelazo/żelazocyjankowego.Wykrywanie tiocholiny zostało przeprowadzone metodą cyklicznej woltametrii i amperometrii; uzyskano znacznie niższy nadpotencjał (100 mV względem pseudo-referencyjnej elektrody Ag/AgCl) dla elektrod z SWCNTs modyfikowanymi ftalocyjaniną kobaltu niż dla sitodrukowanych elektrod grafitowych oraz elektrod modyfikowanych nanorurkami węglowymi bez reszt ftalocyjaniny. Liniową detekcję tiocholiny uzyskano w zakresie 0.077-0.45 mM z czułością 0,511 mikroamperów na mM i zakres wykrywalności równy 0.038 mM według definicji 3s/m.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
ELECTROCHIMICA ACTA nr 56, strony 3988 - 3995,
ISSN: 0013-4686
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Jubete E., Żelechowska K., Loaiza O., Lamas P., Ochoteco E., Farmer K., Roberts K., Biernat J.: Derivatization of SWCNTs with cobalt phthalocyanine residues and applications in screen printed for electrochemical detection of thiocholine// ELECTROCHIMICA ACTA. -Vol. 56, nr. iss. 11 (2011), s.3988-3995
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi