Derywatyzacja analitów- sposób na poprawę skuteczności procesu rozdzielania chromatograficznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Derywatyzacja analitów- sposób na poprawę skuteczności procesu rozdzielania chromatograficznego

Abstrakt

Wiele badanych związków nie wykazuje takich właściwości, aby możliwe było ich oznaczanie przy użyciu technik chromatograficznych sprzężonych z danym typem detekcji, dlatego też konieczne staję się przeprowadzenie analitów w odpowiednie pochodne o pożądanych właściwościach umożliwiających ich oznaczenie, czyli przeprowadzenie tak zwanego procesu derywatyzacji.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 4 - 13,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Płotka-Wasylka J., Morrison C., Biziuk M., Namieśnik J.: Derywatyzacja analitów- sposób na poprawę skuteczności procesu rozdzielania chromatograficznego// Analityka : Nauka i Praktyka. -., nr. 3 (2015), s.4-13
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 79 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi