Derywatyzacja in situ w połączeniu z techniką DLLME-oznaczanie amin biogennych w winach owocowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Derywatyzacja in situ w połączeniu z techniką DLLME-oznaczanie amin biogennych w winach owocowych

Abstrakt

W literaturze można znaleźć potwierdzenie dla tezy, że miniaturyzacja oraz automatyzacja to kluczowe elementy, które powinny być brane pod uwagę przy optymalizacji tych procedur analitycznych, w których występuje etap derywatyzacji analitów, jeśli mają być one zaliczone do grupy tzw. zielonych metodyk analitycznych. Rezultatem zastosowania takiego podejścia jest zmniejszenie ilości zużytych odczynników i tym samym, zmniejszenie ilości wytworzonych odpadów. Jedną z technik mikroekstrakcji, która spełnia powyższe wymogi jest dyspersyjna mikroekstrakcja w układzie ciecz-ciecz, która w połączeniu z techniką GC-MS stanowi dobre rozwiązanie do oznaczania amin biogennych w próbkach o skomplikowanym składzie matrycy, np. winie.

Cytuj jako

Autorzy (3)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 54 - 59,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Płotka-Wasylka J., Kłodzińska E., Namieśnik J.: Derywatyzacja in situ w połączeniu z techniką DLLME-oznaczanie amin biogennych w winach owocowych// Analityka: Nauka i Praktyka. -., iss. 2 (2018), s.54-59
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 66 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi