Description of the hydrodynamic pressure field function around the ship hull - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Description of the hydrodynamic pressure field function around the ship hull

Abstrakt

W artykule przedstawiono metodę aproksymacji pola hydrodynamicznego okrętu, wykorzystując pole obliczone metodą elementów skończonych. Punkty kontrolne umieszczono w środku paneli rozmieszczonych na kadłubie statku, na powierzchni dna morskiego oraz na powierzchni swobodnej; w p-ktach tych znajdują się osobliwości w postaci źródeł, upustów i/lub dipoli. Przedstawione wyniki obliczeń zostały uzyskane przy użyciu tych pierwszych osobliwości. Następnie, wykorzystując obserwowane właściwości uzyskanych z obliczeń pól zaproponowano ich opis funkcyjny: wielomian stopnia dziewiątego w płaszczyźnie symetriioraz rozkład wykładniczy po szerokości. Przyjmując dziesięć poziomów głębokości do opisu całego pola wystarczy więc ok. 200 liczb.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
HYDROACOUSTICS nr 14, strony 17 - 22,
ISSN: 1642-1817
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Bielański J.: Description of the hydrodynamic pressure field function around the ship hull// HYDROACOUSTICS. -Vol. 14., (2011), s.17-22
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi