Descriptive geometry tasks with computer aided design for geodesy and cartography - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Descriptive geometry tasks with computer aided design for geodesy and cartography

Abstrakt

Zasady rzutowania topograficznego i środkowego stanowią teoretyczną podstawę dla kluczowych przedmiotów zawodowych na kierunku Geodezja i Kartografia, dlatego dobór zarówno treści nauczania jak i konkretnych zadań ćwiczeniowo-projektowych w ramach geometrii wykreślnej jest szczególnie istotny. W artykule na przykładzie tematów zadań rysunkowych omówiono zakres tematyczny z perspektywy dla danego kierunku studiów oraz sposoby jego realizacji przy użyciu programu AutoCAD.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics strony 12 - 22,
ISSN: 1644-9363
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kotarska-Lewandowska B.: Descriptive geometry tasks with computer aided design for geodesy and cartography// The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics. -., nr. Z. 21 (2010), s.12-22
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi