Design concept of a modular stage - stop - over terminal for inland waterways passenger transport on East - West routes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Design concept of a modular stage - stop - over terminal for inland waterways passenger transport on East - West routes

Abstrakt

Centralne położenie Wisły i jej dorzecza w europejskim systemie wodnym, pozwala na włączenie jej do układu komunikacji wodnej Wschód - Zachód. Pozwoli to na wdrożenie systemu wodnego do celów transportu towarów ale również na wykorzystanie walorów krajobrazowo-kulturowych przyległych terenów do celów turystycznych.W oparciu o projekt nowo projektowaniej jednostki wodnej dostosowanej do śródlądowego transportu wodnego, rozważano możliwość zapewnienia odpowiedniego zaplecza hotelowo- socjalnego dla bez postojowych tego typu obiektów z propozycją rozwiązań architektoniczno - konstrukcyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Polish Maritime Research nr Spec. iss. S2 Incowatrans 1, strony 0 - 0,
ISSN: 1233-2585
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Stawicka-Wałkowska M., Felski B., Ptaszyński M., Szumilas A.: Design concept of a modular stage - stop - over terminal for inland waterways passenger transport on East - West routes// Polish Maritime Research. -Vol. Spec. iss. S2 Incowatrans 1., (2006), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi