Design framework and simulation investigation of cellular parts manufacturing applications - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Design framework and simulation investigation of cellular parts manufacturing applications

Abstrakt

Przedstawiono koncepcję projektowania przebiegów grupowego wytwarzania asortymentu przedmiotów w systemach typu przepływowego, z wykorzystaniem algorytmu analizy podobieństwa ciągów znakowych, reprezentujących marszruty procesów, i jego oceny wg kryterium odległości Levenshteina, zgodnie z paradygmatem oszczędnej produkcji. Efektywność proponowanej metodyki weryfikowano symulacyjnie wg określonych scenariuszy, opisujących wariantowe przebiegi rzeczywistych procesów, realizowanych w Eaton TC w Tczewie. Dokonano analizy i oceny wpływu czynników dotyczących m.in.: stopnia dywersyfikacji produkowanego asortymentu w wyznaczonych przedziałach czasowych, sekwencji obsługi stanowisk obrabiarek CNC oraz wielkości partii transportowych w obrębie komórek systemu, wg przyjętych miar opisu ilościowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
1st Jubilee Scientific Conference : Manufacturing Engineering in Time of Information Society, Gdańsk, 1st - 2nd June 2006 strony 371 - 378
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Siemiątkowski M.: Design framework and simulation investigation of cellular parts manufacturing applications// 1st Jubilee Scientific Conference : Manufacturing Engineering in Time of Information Society, Gdańsk, 1st - 2nd June 2006/ ed. sci. ed. - W. Przybylski ; ed. text process. - J. Wojciechowski. Gdańsk: Gdań. Univ. Technol. Depart. Manufacturing Eng. a. Automation, 2006, s.371-378
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi