Design of cum driven hydrostatically discharged commutation unit of a new axial pump. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Design of cum driven hydrostatically discharged commutation unit of a new axial pump.

Abstrakt

Przedstawiono analizę wpływu zarysu krzywki sterującej mechanizmem rozrządu na własności pompy. Przeanalizowano zarysy sinusoidalne i złożone. W oparciu o wyniki analiz wytypowano optymalny zarys krzywki sterującej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Hydraulika a pneumatika strony 10 - 12,
ISSN: 1335-5171
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Osiecki L.: Design of cum driven hydrostatically discharged commutation unit of a new axial pump.// Hydraulika a pneumatika. -., nr. 4 (2002), s.10-12
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi