Design of Weather Disruption-Tolerant Wireless Mesh Networks - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Design of Weather Disruption-Tolerant Wireless Mesh Networks

Abstrakt

Z uwagi na wysoki koszt realizacji sieci teleinformatycznych wykorzystujących przewodową transmisję światłowodową, bezprzewodowe sieci kratowe (WMN) oferujące transmisję rzędu 1-10 Gb/s (przy wykorzystaniu pasma millimeter-wave - 71-86 GHz), wydają się być obiecującą alternatywą dla przewodowych sieci MAN. Jednakże z uwagi na właściwości transmisji bezprzewodowej w oparciu o łącza wysokiej częstotliwości, łącza te są bardzo wrażliwe na anomalie pogodowe, a w szczególności na silne opady deszczu powodujące istotne tłumienie sygnału.W niniejszym artykule zaproponowany został nowy schemat transmisji w sieciach WMN, którego celem jest zapewnienie ochrony przed obniżeniem efektywnej przepustowości łączy na skutek silnych opadów deszczu. Proponowana metoda jest pierwszą wykorzystującą ideę automatycznej rekonfiguracji topologii sieci dokonywanej zawczasu w odpowiedzi na przewidywane tłumienie sygnału uzyskane z pomiarów radarem. Symulacje przeprowadzone dla rzeczywistych scenariuszy silnych opadów deszczu nad terytorium Irlandii oraz Wielkiej Brytanii potwierdziły skuteczność proponowanego podejścia (automatyczna rekonfiguracja topologii sieci prowadziła do istotnego zmniejszenia tłumienia sygnału na uzyskanych ścieżkach transmisji).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
materiały konferencyjne indeksowane w Web of Science
Tytuł wydania:
15th International Telecommunications Network Strategy and Planning Symposium : NETWORKS 2012, Rome 15th-18th October 2012 strony 1 - 0
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Rak J..: Design of Weather Disruption-Tolerant Wireless Mesh Networks, W: 15th International Telecommunications Network Strategy and Planning Symposium : NETWORKS 2012, Rome 15th-18th October 2012, 2012, ,.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi