Designing optimal operational-point trajectories using an intelligent sub-strategy agent-based approach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Designing optimal operational-point trajectories using an intelligent sub-strategy agent-based approach

Abstrakt

W rozdziale opisuje się metodę projektowania optymalnej i bezpiecznego sterowania nieliniowymi procesami dynamicznymi. Poszukiwane sterowanie jest wynikiem zastosowania elementarnej strategii poszczególnych agentów, realizujšcych zadanie minimalizacji wspólnej miary kosztu sterowania. Zagadnienie projektowania optymalnego sterowania traktowane jest jako proces decyzyjny, w którym decyzje podejmowane sš w kolejnych regionach przestrzeni stanów analizowanego procesu dynamicznego. Takie lokalne przestrzenie decyzyjne przeszukiwane sš przez grupę agentów w procedurze wieloetapowej optymalizacji. W poszczególnych etapach każdy agent może jedynie w ograniczonym zakresie powiększać swoje kryterium kosztowe, co gwarantuje lokalnie przybliżonš kosztowš równoważnoœć ich strategii. Po osišgnięciu regionu decyzyjnego każdy agent (poczšwszy od inicjalnej populacji) generuje nowš populację przeszukujšcych agentów (które znowuż charakteryzujš się odmiennymi strategiami). Po eksploracji, każdy region decyzyjny zamienia się na strefę zabronionš (dla wszystkich „innych” agentów). Pierwszy agent, który osišgnie punkt przeznaczenia reprezentuje rozwišzanie optymalne

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 1

    Web of Science

  • 1

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Smart information and knowledge management: advances, challenges and critical issues strony 273 - 282
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kowalczuk Z., Oliński K.: Designing optimal operational-point trajectories using an intelligent sub-strategy agent-based approach// Smart information and knowledge management: advances, challenges and critical issues/ ed. eds. Edward Szczerbicki, Hgoc Thanh Nguyen. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2010, s.273-282
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1007/978-3-642-04584-4_12
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi