Detecting defects in object-oriented diagrams using UML-HAZOP - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Detecting defects in object-oriented diagrams using UML-HAZOP

Abstrakt

Artykuł dotyczy metody wykrywania defektów w dokumentacji oprogramowania wykonywanego z zastosowaniem notacji UML. Metoda ta, nazwana UML-HAZOP, jest adaptacją metody HAZOP szeroko stosowanej w stosunku do systemów związanych z bezpieczeństwem. Metoda ta jest ukierunkowana na wykrywanie anomalii w dokumentacji projektowej na drodze analizy ''przepływów'' pomiędzy komponentami badanego systemu. Adaptacja metody do badania oprogramowania polega na nadaniu właściwej, ukierunkowanej na specyfikację wybranego poziomu dokumentowania oprogramowania, interpretacji ''przepływom'' oraz ich anomaliom. W obecnej postaci metoda UML-HAZOP koncentruje się na diagramach klas. Dalsze prace zmierzają do jej rozszerzenia na pozostałe modele związane z UML. W artykule przedstawiono metodę UML-HAZOP oraz wyniki eksperymentów związanych z jej zastosowaniem do dwóch rzeczywistych systemów: systemu biblingowego oraz systemu zarządzania firmą.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Foundations of Computing and Decision Sciences nr 27, strony 197 - 210,
ISSN: 0867-6356
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Górski J., Jarzębowicz A.: Detecting defects in object-oriented diagrams using UML-HAZOP// Foundations of Computing and Decision Sciences. -Vol. 27., nr. 4 (2002), s.197-210
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 55 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi