Detection and classification of gaseous compounds by solid electrolyte cyclic voltammetry sensors - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Detection and classification of gaseous compounds by solid electrolyte cyclic voltammetry sensors

Abstrakt

W pracy omówiono właściwości i ostatnie wyniki badań dotyczące czujników elektrokatalitycznych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Advanced Materials for Sustainable Developments: Ceramic Engineering and Science, Proceedings strony 99 - 108
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Jasiński G.: Detection and classification of gaseous compounds by solid electrolyte cyclic voltammetry sensors// Advanced Materials for Sustainable Developments: Ceramic Engineering and Science, Proceedings/ ed. eds. Hua-Tay Lin, Andrew Gyekenyesi, Linan An. : John Wiley & Sons, 2010, s.99-108
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi